Paginabegin

Kwaliteit


Alle producten van VRM voldoen aan strenge kwaliteitscriteria. Binnen VRM worden de producten constant getoetst aan de vigerende normen en regelgeving. Daar staan we voor!

VRM beschikt over elk gewenst product- en/of kwaliteitscertificaat binnen de range van geleverde producten. Indien het certificaat niet voorhanden is dan laten wij zelf het product periodiek analyseren door externe, onafhankelijke partijen. Uiteraard volgens de geldende beoordelingsrichtlijnen.
VRM is voor haar bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagement ISO-gecertificeerd.
Dit houdt in dat alle bedrijfsprocessen volgens vaste protocollen worden uitgevoerd met kwaliteit als enige doel. Dit vertaald zich in een gezond bedrijf en de continuïteit van dienst en product. Kortom: zekerheden. De protocollen en de uitvoering daarvan worden jaarlijks doorgelicht en - waar mogelijk - aangescherpt door de auditors van het certificerende LRQA.
VRM is voor haar sociaal ondernemerschap PSO-gecertificeerd.
Deze erkenning valt VRM ten deel vanwege de doorlopende prestatie die de onderneming levert op het gebied van sociaal ondernemen. Op de PSO-prestatieladder heeft VRM daarin Trede 3 én 30+ bereikt. Dit betekend dat het bedrijf voldoet aan de eisen en dat meer dan dertig procent van het personeelsbestand bestaat uit personen met een - in meer of in mindere mate - afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Iedereen telt hier mee’, die overtuiging leeft bij VRM. Hierdoor leveren wij op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage aan sociaal ondernemen.

Kwaliteit


Alle producten van VRM voldoen aan strenge kwaliteitscriteria. Binnen VRM worden de producten constant getoetst aan de vigerende normen en regelgeving. Daar staan we voor!

VRM beschikt over elk gewenst product- en/of kwaliteitscertificaat binnen de range van geleverde producten. Indien het certificaat niet voorhanden is dan laten wij zelf het product periodiek analyseren door externe, onafhankelijke partijen. Uiteraard volgens de geldende beoordelingsrichtlijnen.
VRM is voor haar bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagement ISO-gecertificeerd.
Dit houdt in dat alle bedrijfsprocessen volgens vaste protocollen worden uitgevoerd met kwaliteit als enige doel. Dit vertaald zich in een gezond bedrijf en de continuïteit van dienst en product. Kortom: zekerheden. De protocollen en de uitvoering daarvan worden jaarlijks doorgelicht en - waar mogelijk - aangescherpt door de auditors van het certificerende LRQA.
VRM is voor haar sociaal ondernemerschap PSO-gecertificeerd.
Deze erkenning valt VRM ten deel vanwege de doorlopende prestatie die de onderneming levert op het gebied van sociaal ondernemen. Op de PSO-prestatieladder heeft VRM daarin Trede 3 én 30+ bereikt. Dit betekend dat het bedrijf voldoet aan de eisen en dat meer dan dertig procent van het personeelsbestand bestaat uit personen met een - in meer of in mindere mate - afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Iedereen telt hier mee’, die overtuiging leeft bij VRM. Hierdoor leveren wij op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage aan sociaal ondernemen.