Visie


Er is steeds meer aandacht voor het milieu in vele facetten. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker en bedrijven en organisaties worden daarop afgerekend. Infrastructurele projecten kunnen pas van start gaan als wordt voldaan aan alle gestelde voorwaarden, zeker ten aanzien van het milieu. Overheid en bedrijfsleven werken hier hand in hand samen en zoeken naar innovaties en verbeteringen.

VRM onderschrijft deze gedachten omdat wij de belangen kennen. Ons producten- en dienstenaanbod voldoet aan alle normen. Graag vervullen wij de voortrekkersrol bij de ontwikkeling en productie van nieuwe producten of nieuwe inzichten bij onderzoeksmethoden. Hier ligt de lat hoog en dat willen we graag zo houden. Daarom zijn wij ook actief binnen verschillende adviesorganen en organisaties die de wet- en regelgeving bepalen in de sectoren milieu en weg-/waterbouw.


Aan het laden
Aan het laden