Paginabegin

Specials

maandag 27 mei 2024

Regelmatig weten opdrachtgevers ons te vinden met aanvragen voor speciale opdrachten. Meestal al in een vroeg stadium waarbij VRM uitgedaagd wordt oplossingen aan te dragen voor soms complexe vraagstukken.
Expertise, materialen en ervaring zijn gewoon voorhanden. Maar het is natuurlijk zaak te voldoen aan het totale eisenpakket. En dat betekent in het gehele proces - van denktank naar voorstel, van werktekening naar productie tot en met het uitleveren van gereed product – strikt volgens specificaties te werken. Met onze mogelijkheden vullen wij de vraag van de klanten binnen de gestelde kaders in. Zonder uitzondering boeiende trajecten met mooie resultaten.

Als treffend voorbeeld noemen wij een recente opdracht waarbinnen productie van hoogwaardige beschermkokers gevraagd werd. Met rvs als basismateriaal, precisielaswerk, solide hang- en sluitwerk en uitgevoerd met grondankers. Een ‘special’ voorbestemd om langdurig te worden opgesteld in de Openbare Ruimte. Voor het beoogde duurzame gebruik én de harde voorwaarde niet-ontsierend te zijn in het landschap dienden ze ook nog eens gestraald te worden alvorens van groene poedercoating te worden voorzien. U leest, opdrachtgever stelde de allerhoogste eisen aan kwaliteit. Dat mag. Het ging hier om substantiële productaantallen.

VRM was ook in deze opdracht weer graag partner. Dat is te zien aan de uitvoering van het eindproduct. Natuurlijk.