Top of the page

PSO

woensdag 3 januari 2024

Onze positie op Trede 3 van de PSO-prestatieladder werd door KIWA herbevestigd. De recente audit wees dit uit. Het onderstreept ons solide werkgeverschap als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

VRM biedt dan ook - in vergelijk met organisaties in dezelfde grootteklasse - meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans. De extra uitlezing PSO 30+ is nog een additionele kwalificatie. Deze sluit aan bij de Aanbestedingswet en maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

U ziet: wij ondernemen met een sociaal gezicht.
En dat voelt goed.