Enschede meet

Donnerstag, 22. November 2018

Om de problematiek van grondwateroverlast nu echt serieus aan te pakken is er onlangs een project gestart waarbij de burger nauw betrokken wordt.
Om de problematiek van grondwateroverlast nu echt serieus aan te pakken is er onlangs een project gestart waarbij de burger nauw betrokken wordt. De Gemeente Enschede werkt samen met diverse kennispartijen die de problemen onderkennen en zich nu gezamenlijk inspannen om tot een oplossing te komen. VRM Level Log BV neemt daarin het voortouw en zet hun expertise hier in.

De projectpartners delen de overtuiging dat permanent monitoren van de wisselende grondwaterniveaus de eerste noodzakelijke stap is. Komt daar de actuele ondergrondse situatie duidelijk mee in beeld dan vormen deze uitkomsten het fundament voor verdere beheersmaatregelen. De stad Enschede heeft in deze een zorgplicht voor wat betreft het beheer van de waterniveaus binnen hun stadsgrenzen.

Op een elftal kritische locaties verspreid over de stad zijn de eerste peilbuizen geplaatst waarop LevelLogs geïnstalleerd werden. Deze slimme meetunits doen hun werk en voorzien het projectteam doorlopend van betrouwbare data. De betrokken burgers - met elk vochtproblemen in kelder en fundering - stelden hun eigen tuinen beschikbaar voor het plaatsen van de sensoren. Daarmee worden zij helder geïnformeerd over de ondergrondse waterhuishouding op en rond hun eigen percelen maar delen zij deze waardevolle data ook met het collectief. Enschede maakt handig gebruik van het IoT.

De volgende partijen participeren in dit project:
UT, Gemeente Enschede, VRM Level Log BV, Saxion Hogeschool, Twente47,Things Network Twente.

Lees HIER hun berichtgeving over deze samenwerking.

Levellog Enschede
Laden
Laden