1
 

/ Retour de France

Retour de France


19 juni 2017

De reacties na de vele informatiesessies die wij organiseerden op de beursvloer in Lyon waren zonder uitzondering positief te noemen. Onze productspecialist representeerde daar namens VRM Level Log BV het unieke monitoringssysteem LevelLog aan toehoorders uit de Franse milieu-, grond-, weg- en waterwereld. 
Bij de publiek toegankelijke demonstraties lieten wij duidelijk zien hoe het systeem werkt en welke voordelen er allemaal aan verbonden zijn. Dit als vanzelfsprekend in vergelijk met andere aanbieders van dit soort apparatuur. De inmiddels bekende efficiency van LevelLog, het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid maakte grote indruk op de bezoekers. Buiten de sessies om was er ruimschoots de gelegenheid tot het bijpraten met onze bestaande maar ook nieuwe relaties welk ons de gelegenheid gaf de bestaande banden aan te halen en nieuwe contacten te leggen. Dit alles natuurlijk in een treffende couleur locale…
 
Hoewel Frankrijk groter is dan Nederland en ook een geheel andere bodem kent vanwege bijvoorbeeld de vele grotere hoogteverschillen neemt onze bedrijfsactiviteit in Frankrijk de laatste jaren stelselmatig toe. Nu wij ook de LevelLog konden introduceren is onze verwachting dat dit proces zich voortzet.
Het visitekaartje daartoe is ondertussen afgegeven.  
 
Lyon