1
 

/ On the Road

On the Road


26 juni 2017

Verleden week onze nieuwste bedrijf bus in gebruik mogen nemen. Onmiskenbaar draagt deze de kleuren en huisstijl van ‘LevelLog’, het revolutionaire grondwater-monitoring systeem van VRM.
Naast gebruik voor algemene doeleinden wordt het voertuig door onze operators gebruikt tijdens werkzaamheden die van doen hebben met LevelLog. Dan hebben wij het over vervoer, marketingactiviteiten en technische assist. 
 
Hoewel de gevraagde basiskennis die nodig is om de meetunits goed te plaatsen vrijwel nihil te noemen valt, komt het voor dat uitvoerende partijen het toch prettig vinden om bij het installeren van de units in meetnetten een tijdelijke assistentie te krijgen. In dat geval vraagt men bij ons niet mis: de VRM’ers zijn erop toegerust om Levellogs snel, exact en dus efficiënt te installeren op de al eerder geplaatste peilbuizen. Volgens afspraak worden de units in gebruik gesteld waarmee de metingen feitelijk starten. Onze activiteiten binnen deze projecten zijn enerzijds servicegericht, maar wij beschouwen dit tevens als een training-on-the-job: eenmaal gezien zal de veldwerker er totaal geen moeite meer mee hebben om dit een volgend keer geheel zelfstandig uit te voeren.
 
Ziet u onze bus ergens rijden? Zwaai dan gerust, dit wordt zeker op prijs gesteld.
Typisch VRM zeggen wij dan.
 
Bus_LevelLog