1
 

/ VRM spreekt de Digi-Taal

VRM spreekt de Digi-Taal


17 augustus 2017

Er gaan dagen voorbij waarop wij geen post meer ontvangen. Althans, geen fysieke post. Het zal u bekend in de oren klinken.  De digitale verzendwijze heeft ook hier definitief de plaats ingenomen van het papier, en dit proces lijkt onomkeerbaar. 
 
De alsmaar dalende hoeveelheid poststukken heeft consequenties: een op termijn kleinere, ‘papieren’ archiveringsbehoefte, een vrijwel verdwijnende stroom échte documenten en een fors geslonken post ‘portikosten’. Dit lijken allemaal voordelen. Toch vraagt deze ontwikkeling natuurlijk ook om aanpassingen van de bestaande manier van werken. Die andere manier hebben de VRM’ers zich inmiddels eigen gemaakt.
 
Met name zijn er verstrekkende maatregelen genomen op het gebied van digitaal archiveren en het juist verwerken van binnenkomende- en uitgaande digitale post en communicatie. En dat werk prima.
Voortbordurend op deze veranderende wereld nemen wij stapsgewijs maatregelen die moeten leiden tot het moment waarop wij kunnen zeggen 100% digitaal te zijn. Hieronder geven wij aan waar in dat proces wij nu zitten:
 
  • In 2018 wordt onze postbus (98 - 7300 AB Apeldoorn) nog gehandhaafd, om het jaar daaropvolgend definitief te komen te vervallen.
  • De POST.nl haal- en brengservice van poststukken eindigt voor ons ultimo 2017.
  • Leveranciers worden doorlopend verzocht om hun documenten enkel nog in digitale vorm aan te bieden. In 2018 kunnen wij traditioneel aangeboden papieren niet meer verwerken.
  • Klanten wordt verzocht om zich open te stellen tot het enkel nog ontvangen van facturen, offertes, bevestigingen en meer op de digitale wijze. (90% doet dat ondertussen)
 
Mochten er zich op dit vlak nog wijzigingen voordoen dan laten wij dit weten. 
Ons streven blijft om m.i.v. 2019 volledig digitaal te kunnen werken.
Het leek ons goed u hierover te informeren.
 
Digi-Taal