1
 

/ BioBuis toegestaan

BioBuis toegestaan


10 oktober 2018

De door VRM ontwikkelde BioBuis is gecertificeerd. Naar de normen van KIWA en volgens de richtlijnen van de Kiwa BRL K567 werd het certificaat al in 2013 aan dit product toegekend waarmee de buis veilig te gebruiken is. Voor de goede orde: dit product wordt toegepast bij kortlopend, milieukundig bodemonderzoek. Immers, na verloop van tijd degradeert de BioBuis tot compost onder invloed van omgevingsfactoren als vocht, micro-organismen etc. De uit zetmeel opgebouwde buis ‘verdwijnt’ na geruime tijd in de bodem zonder dat het milieu wordt aangetast. Een mooie en verantwoorde oplossing in projecten waar slechts tijdelijk peilbuizen nodig zijn.
 

http://www.vrm.nl/WebRoot/Store2/Shops/VRM/5271/7A0F/6558/94E7/B48C/5571/E689/66D4/K77694.pdf

In de vigerende SIKB BRL-2000 wordt de BioBuis van VRM nog niet expliciet genoemd als toegestaan product. Dat is jammer en zorgt misschien voor onduidelijkheid of verwarring bij de afnemers. 
 
Het SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) laat desgevraagd weten dat er geen enkele belemmering bestaat om de BioBuis te gebruiken, aangezien de veldwerker (bij de ingangscontrole) de buis kan goedkeuren op basis van de Kiwa BRL-K567 die hiervoor is uitgegeven. 
 
 
In het proces van aanpassing van de huidige SIKB BRL-2000 naar een nieuwe versie, gaat deze innovatie van VRM meegenomen worden waarmee zij straks onder de nieuwste versie valt en wél vermeld wordt. Helaas is dit een langdurend en stroperig proces waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Zorgvuldigheid is er natuurlijk van het grootste belang, en dat kost nou eenmaal tijd.
 
Bovenstaande laat zien dat onze BioBuis gewoon en veilig gebruikt kan worden. 
Vraag HIER de mogelijkheden aan.
 
http://www.biobuis.nl