1
 

/ Administratieve wijzigingen

Administratieve wijzigingen


10 januari 2018

Ingaande 2018 voeren wij een aantal veranderingen door. Het betreft:
 
Nieuwe bankgegevens
Na jaren zijn wij teruggekeerd bij de ABNAMRO welke per 1 januari jl. weer als onze huisbankier geldt. Dit heeft uiteraard een nieuw rekeningnummer tot gevolg. Vanaf nu verzoeken wij het navolgende IBAN-nummer te gebruiken bij betalingen aan ons:
 
NL83ABNA0586750029
 
Het ‘oude’ nummer bij de Deutsche Bank vervalt bij deze. Als vanzelfsprekend staan de nieuwe bankgegevens vermeld op de facturen 2018 die u al heeft of nog gaat ontvangen. 
 
Opheffen postbus 98
Met het sterk verminderen van de papieren poststromen is onze bestaande postbus overbodig geworden.
Onze postbus 98, 7300 AB Apeldoorn wordt daarom binnen afzienbare tijd definitief gesloten. Mocht u ons toch nog ‘papieren’ berichten willen sturen dan mag dat vanaf nu naar:
 
VRM, Oude Apeldoornseweg 36, 7333 NS  Apeldoorn 
 
Overige communicatie
Algemene e-mails kunt u sturen aan: info@vrm.nl
Digitale facturen ontvangen wij graag op: facturen@vrm.nl
Verkoop-gerelateerde berichten a.u.b. aan: verkoop@vrm.nl 
 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee helder te informeren. 
Past u e.e.a. aan in uw eigen systeem? Alvast dank voor het begrip én medewerking! 
 
Administratieve wijzigingen